Categorie
Onderhoud&Beheer

Gevelrenovatie Oosterflank

Rotterdam

Het verwijderen en afvoeren van de, op de vierde- en vijfde bouwlaag van alle gevels, dakopbouwen, loggia’s e.d., aanwezige (asbesthoudende) gevelbeplating en het aanbrengen van nieuwe beplating bij een flatgebouw gelegen aan de Kobelaan te Rotterdam. Totaal 270 woningen.

Categorieën

Onderhoud & Beheer

Opdrachtgever

De Nieuwe Unie Vastgoedontwikkeling

Architect