Visie & Missie

De gebouwen die wij maken worden slimmer, ze bevatten steeds meer technologie. Ook is de transformatie en/of verduurzaming van bestaand vastgoed voor onze klanten steeds vaker een optie naast nieuwbouw. Verder wenst de klant een completer en doordacht product met betere afbakening van verantwoordelijkheden en duidelijke garanties en betere service met soms langdurige onderhoudscontracten. Deze verschuiving in de wensen van de klant vraagt om een herijking van de definitie van ‘het product’ dat Martens levert. Onze organisatie is daarop ingesteld en we verleggen daardoor de focus van onze activiteiten meer naar de voorkant van het proces. Naast projectrealisatie (het bouwen) zetten we in op engineering (het ontwerpen), procesoptimalisatie (o.a. Lean en BIM) en integraliteit (multidisciplinair samenwerken). Hierdoor kan Martens nu en in de toekomst optimaal blijven inspelen op de wensen van klanten en eindgebruikers.

Design,
Build &
Maintenance

Verantwoordelijkheden duidelijker maken spreekt Martens aan. Kortom het gehele proces met de daarbij behorende verantwoordelijkheden en garanties op zich nemen, zodat klanten weten wie de eindverantwoordelijke is. Daarbij kan Martens om het nog duidelijker te maken ook langdurige onderhoudscontracten aanbieden, zodat ook gedurende het gebruik van het pand het gehele technische beheer door Martens wordt overgenomen. Het ontwerpproces wordt beter beheerst door de juiste ontwerpbeslissingen te nemen over de toe te passen bouwtechnieken, bouwmaterialen en installaties.

Bij deze ontwerpbeslissingen wordt niet alleen over het bouwen nagedacht maar ook over het beheren en onderhouden van het pand zodat de (onderhouds)kosten laag blijven. Het proces optimaliseert en de kosten, de informatiestromen, de beslissingen en de planningen worden beheerst en bewaakt. Hierdoor worden bouwbudgetten, de gewenste kwaliteit, de benodigde informatie en de doorlooptijden altijd haalbaar.

Aannemingsbedrijf_Martens_Woningbouw_Startmotor_img14

Het Martens
Concept

Van een snelle en doelmatige planaanpak tot conceptuele huisvestingsproducten. Martens wenst zich in de markt te blijven onderscheiden door het leveren van kwaliteit en meer. Dit betekent naast de kwaliteit van het product ook een proces waar afspraken worden nagegaan. Martens heeft de interne ontwerp- en bouwkennis, de co-partners en de samenwerking met installateurs en leveranciers in huis om snel van idee tot concrete en gewenste voorstellen en plannen te komen. Een voorbeeld is de herontwikkeling van het gemeentehuis en het hoofdkantoor van de Rabobank Krimpenerwaard in Krimpen aan den IJssel waar het programma van eisen (PvE) in 2 maanden was vertaald in een voorlopig ontwerp.

De uitvoering startte 6 maanden na het PvE en 18 maanden na het PvE werd er opgeleverd, inclusief een EPC van 0,0 en een GPR score van 9,7 en alle noodzakelijk hoogstaande installaties en duurzame materialen voor een gemeentehuis en kantoorgebouw. Uiteraard allemaal binnen het vereiste budget. Martens heeft daarnaast standaard woonconcepten voor appartementen en grondgebonden woningen met de noodzakelijke flexibiliteit om aan elke wens van de koper, de woningbouwcoöperatie of de belegger tegemoet te komen. Bij dit concept is tevens nagedacht over projectgrootte en locatie, zodat het zich kan aanpassen aan alle externe factoren en eisen.

Ondernemen

Ondernemen is ook risico durven nemen, de kansen pakken en meedoen in ontwikkelingen. Bij de ontwikkelingsprojecten wordt door Martens zorgvuldig bekeken welke huisvesting op de betreffende locatie de vraag in de markt beantwoordt. Dus willen mensen op deze locatie wonen, werken of recreëren? Wie zijn deze mensen? En hoe willen ze wonen, werken of recreëren? Diverse projecten zijn ontwikkeld op de bekende Vinex locaties. Maar met name in binnenstedelijk gebieden en in minder voor de hand liggende gebieden als de Schilderswijk in Den Haag, Bloemhof of Spangen in Rotterdam durft Martens projecten te ontwikkelen.

Naast de gebruikelijke eigen projectontwikkeling is Martens bereid deel te nemen in projecten waar een win-win situatie kan ontstaan. Voorbeelden zijn in het verleden geweest de Lansingh-Zuid projecten waar naast de koopwoningen ook huurwoningen werden ontwikkeld of de deelname in het project Helena aan Zee in Scheveningen.

Samenwerken

Bouwen (en ontwerpen) is mensenwerk en vraagt om een samenwerking met respect voor alle partijen waar vertrouwen in elkaar een hele grote rol speelt. Elke partij is een schakel in het proces en heeft invloed op het uiteindelijke eindproduct. Een goed plan slecht uitvoeren of een slecht plan goed uitvoeren leidt beiden niet tot het gewenste resultaat. Kortom samenwerken is noodzakelijk om een goed ontwerp goed uit te voeren en het vastgoed goed te beheren en te onderhouden. Martens heeft een open communicatie met zijn klanten en zal altijd voor de klant het beste uit het project willen halen, maar ook met zijn leveranciers en specialisten wordt open gecommuniceerd.

Multidisciplinair samenwerken en ketenintegratie zijn middelen om dit realiseren. Martens heeft daarom naast de ontwerp- en bouwkennis in de organisatie ook vaste partners en een netwerk van betrouwbare leveranciers en installateurs om als multidisciplinair team op te treden.

Verbetering,
Verduurzaming
en Transformatie
Vastgoed

Bestaande gebouwen beter en duurzamer maken is noodzakelijk om het bestaande vastgoed langer te laten functioneren. Bestaande (woon)gebouwen zullen naast de gewijzigde vraag van de klant en huurder (o.a. samenstelling gezin, (woon)comfort en kantoorgebruik) ook op het gebied van energiegebruik aangepast en opgewaardeerd moeten worden zodat naast het betere comfort en efficiënter gebruik ook minder energieverbruik ontstaat.

Verder heeft Martens al diverse malen de huidige functie van (leegstaande) gebouwen getransformeerd naar vastgoed dat de vraag in de markt wel beantwoordt. Zie bijvoorbeeld de boerderij die wordt omgezet naar een zorgcomplex of het lege kantoor naar verhuurbare studenteneenheden.